EUROVELO NA SLOVENSKU

Opis trasy

Vedenie trasy a dĺžka
Trasa vstupuje na územie Slovenska z Rakúska mostom cez rieku Moravu pri Hohenau an der March a potom vedie severojužným smerom západne od obcí Moravský Sv. Ján, Malé Leváre a Gajary. Ďalej prechádza cez obce Senohrad, Záhorská Ves a Vysoká pri Morave, potom vedie západným okrajom Devínskej Novej Vsi, prechádza cez Devín a v časti Karlova Ves vchádza do Bratislavy. Mostom Lafranconi prechádza na pravý breh Dunaja, neskôr prechádza miestnou časťou Petržalka, vedie popri štátnej hranici s Rakúskom a územie Slovenska opúšťa východne od obce Kittsee.  Dĺžka trasy na území slovenska je 90 kilometrov.

Reliéf
Trasa vedie po rovine, nie sú na nej žiadne prevýšenia.

Charakter prostredia
Trasa vedie rôznym prostredím, najmä však poľnohospodárskou krajinou, lúkami a lužnými lesmi. Nejde o jednotvárnu scenériu, krajina sa pozdĺž trasy rozmanito mení a mnohé úseky sú veľmi malebné. Trasa priamo prechádza niekoľkými dedinami, v oblasti Bratislavy vedie viac urbanizovaným prostredím a v Bratislave priamo prechádza cez veľké sídlisko Petržalka.

Povrch
Celá trasa vedie po spevnenom povrchu (najmä asfalt) , iba na niekoľkých veľmi krátkych úsekoch trase vedie po poľných cestách. Trasa je bez problémov zjazdná turistickými bicyklami.

 

Premávka
Trasa vedie väčšinou po cestách so źiadnou alebo veľmi nízkou premávkou automobilov – poľnohospodárske a staré vojenské cesty (signálky), hrádze, samostatmé cyklocestičky a štátne cesty III. triedy. Je vhodná aj pre rodiny s deťmi. Jediný problémový úsek je cca 5 km po Devínskej ceste medzi Bratislavou a Devínom, kde trasa vedie po frekventovanej ceste.

  • V úseku Záhorská Ves – Devín je najmä počas víkendov vysoká premávka cyklistov v oboch smeroch, čo si najmä na užších miestach vyžaduje zvýšenú opatrenosť.
  • V úseku Devínska Nová Ves – Devín ako aj pri prejazde oblasťou Karlova Ves – Lafranconi v Bratislave zdieľajú cyklisti trasu s veľkým počtom chodcov. 

Značenie
Trasa je je v celej dĺžke dobre vyznačená podľa slovenských štandardov cykloturistickou značkou „C“ červenej farby a smerovníkmi. Smerovníky sú označené logom EuroVelo 13 Iron Curtain Trail. V úseku hraničný prechod Hohenau – Senohrad sú značky umiestnené redšie, ale stále ešte dostatočne, v úseku Senohrad – Bratislava – štána hranica pri Kittsee je značenie dostatočné husté a bezproblémové. Smerovníky sú v dostatočnej hustote, ale mnohé sú poškodené (2014).

fotogaleria-eurovelo_13001.jpg fotogaleria-eurovelo_13008.jpg fotogaleria-eurovelo_13011.jpg fotogaleria-eurovelo_13012.jpg fotogaleria-eurovelo_13013.jpg fotogaleria-eurovelo_13014.jpg fotogaleria-eurovelo_13017.jpg fotogaleria-eurovelo_13018.jpg fotogaleria-eurovelo_13019.jpg fotogaleria-eurovelo_13021.jpg fotogaleria-eurovelo_13023.jpg fotogaleria-eurovelo_13037.jpg fotogaleria-eurovelo_13042.jpg fotogaleria-eurovelo_13043.jpg fotogaleria-eurovelo_13046.jpg fotogaleria-eurovelo_13049.jpg fotogaleria-eurovelo_13054.jpg fotogaleria-eurovelo_13061.jpg fotogaleria-eurovelo_13062.jpg fotogaleria-eurovelo_13066.jpg