EUROVELO NA SLOVENSKU

O EuroVelo

EuroVelo je sieť 14 diaľkových cykloturistických trás, pokrývajúcich celú Európu. V súčasnosti je funkčných cca 45 tisíc kilometrov týchto trás, celkové dokončenie celého systému je plánované do roku 2020, keď bude celková dĺžka trás siete EuroVelo vyše 70 tisíc kilometrov.

 

Trasy

Trasy EuroVelo spĺňajú určité základné kritériá, vychádzajúce z ich určenia pre cykloturistiku na bežných turistických (trekingových) bicykloch. Nie sú to teda trasy pre horské  bicykle ani trasy pre rýchle pretekárske cestné bicykle. Vyhovujú pomalšej cykloturistike a rekreačnej cyklistike, cykloturistom, ktorí putujú stovky kilometrov „na ťažko“, ako aj jednodňovým výletníkom, rodinám s deťmi, seniorom, klientom cyklistických cestovných kancelárií a pod. Trasy majú väčšinou asfaltový povrch a v čo najväčšej možnej miere sú vedené mimo intenzívnej automobilovej dopravy, optimálne po cestách a cestičkách bez áut.

EuroVelo-mapa-original

 

Značenie

Trasy EuroVelo sú síce primárne značené podľa miestnych či národných štandardov, ale súbežne s tým sú značené aj podľa štandardov EuroVelo, t.j. do národného značenie je vhodne zakomponované logo EuroVelo. To umožňuje viesť aj tisícky kilometrov dlhé trasy viacerými štátmi s rešpektovaním miestneho značenia, pritom však cykloturista vždy vie, že je na trase EuroVelo a kade má po nej ďalej ísť.

 

Spravovanie trás EuroVelo

Trasy EuroVelo nemajú v rámci štátov, ktorými vedú, žiadny osobitný status, vedú po existujúcich značených cykloturistických trasách, ktoré sú v správe miestnych samospráv, cyklistických spolkov a klubov a pod. Z toho vyplýva, že o  trasy sa starajú miestne organizácie. Nositeľom celého projektu EuroVelo je Európska cyklistická federácia ECF, v každej krajine však pôsobí koordinátor EuroVelo, ktorý sa stará o to, aby trasy EuroVelo boli riadne vyznačené aj podľa štandardov EuroVelo, aby sa s nimi počítalo pri rozvoji a marketingu turizmu v regiónoch, kontrolujú stav trás a značenia a pod. Koordinátorom EuroVelo na Slovensku je Slovenský cykloklub (www.cykloklub.sk) v Piešťanoch.

Služby

Trasy EuroVelo vďaka tomu, že priťahujú cyklistov, predstavujú veľký potenciál pre služby pre cyklistov a cykloturistov (napríklad na trase EuroVelo 6 medzi Pasovom a Viedňom bicykluje aspoň jeden deň 1,5 miliónov cyklistov, ktorí samozrejme aj využívajú turistické služby). Na Slovensku takéto služby nie sú ešte veľmi rozvinuté, ale je stále viac a viac viditeľné, že pozdĺž EuroVelo 6 Dunajská cyklocesta a EuroVelo 13 Cesta Železnej opony sa rozvíjajú služby, vhodné pre cykloturistov (ubytovanie a stravovanie v systéme Vitajte, cyklisti!, cyklobusy a cyklotaxíky a i.) a určite sa situácia bude aj naďalej zlepšovať.